Raad van bestuur

Volgens onze statuten Art. 11 wordt de bestuursraad om de twee jaar voor de helft hernieuwd.
Op de ledenvergadering van 25 februari 2021 werd het mandaat van Dirk Otten als ondervoorzitter verlengd. Karen Vandemeulebroucke wordt de nieuwe secretaris-penningmeester.

Raad van bestuur

Voorzitter: Dirk Van Roosbroeck

Ondervoorzitters: Vincent Ergen en Dirk Otten

Secretaris-penningmeester: Karen Vandemeulebroucke