De leden

De vereniging bestaat uit werkende leden en ereleden:

Leden : bedrijven die voornamelijk gebaseerd zijn op de dienstverlening.

Ereleden : bedrijven die door hun raadgevingen en steungeld bijdragen tot de bloei van de Vereniging.

Erkenning: Het erkenningsnummer van het bedrijf voor het gebruik van biociden werd uitgereikt door de federale overheidsdienst – Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Activiteiten:

  • Ongediertebeheersing (bestrijding van ratten, muizen, kakkerlakken, vliegen, mieren, muggen, …)
  • Vogelwering
  • Faunabeheer
  • Begassing
  • Houtworm en zwambestrijding
  • Consulting
  • Producent biociden
  • Risk Assess